تاریخچه ای از رنگ که همه باید بدانند

رنگ

تاریخچه ای از رنگ که همه باید بدانند

1-1 مقدمه و تاریخچه ای بر رنگ

دنیایی که نظاره گر آن هستیم از دو عنصر تجسمی (شکل و رنگ ) که هر کدام لازم بر یکدیگرند تشکیل شده است .

رویت رنگها در رابطه با طبیعت اشیا ، چگونگی تابش خورشید ، وضعیت عضو بینایی است .در قرن 17 میلادی نیوتن موفق شد با تجزیه نور سفید رنگهای طیف را بدست آورد .

2-2 درباره فیزیک رنگ

رنگهایی که از تجزیه نور سفید بدست می آیند عبارت است از :

قرمز ،نارنجی ،زرد ،سبز،آبی ،نیلی و بنفش

طول موج و فرکانس هر یک از رنگها اصلی در هر سیکل برحسب ثانیه بشرح زیر است:

رنگ طول موج فرکانس بر حسب ثانیه
قرمز 650 تا 800 میلی میکرون 400 تا 470 میلیون میلیون
نارنجی 590 تا 640 میلی میکرون 470 تا 520 میلیون میلیون
زرد 550 تا 850 میلی میکرون 520 تا 590 میلیون میلیون
سبز 490 تا 530 میلی میکرون 590 تا 650 میلیون میلیون
آبی 460 تا 480 میلی میکرون 650 تا 700 میلیون میلیون
نیلی 440 تا 450 میلی میکرون 700 تا 760 میلیون میلیون
بنفش 390 تا 430 میلی میکرون 760 تا 800 میلیون میلیون

 

راحتترین نوع رنگشناسی از روی دایره رنگها است.

رنگهای اولیه یا اصلی  زرد، آبی، قرمز بصورت مثلث در وسط دایره قرار می گیرد .

رنگهای ثانویه یا فرعی بصورت مثلث متساوی الاضلاع در بیرون قرار دارد و از ترکیب رنگهای اصلی بدست می اید مثل : نارنجی ،بنفش،  سبز

رنگهای ثالث یعنی : نارنجی زرد ،قرمز نارنجی،قرمز بنفش ، بنفش آبی ،سبز آبی ،سبز زرد ،در محیط دایره به تصویر در می آید .

2-3 تضاد رنگها

ما انسانها در مواجهه با رنگ سبز و آبی ، احساس سردی و بر اثر مشاهده رنگ قرمز و نارنجی ، احساس گرمی می کنیم.

بر مبنای تجربیات و بر اساس نظرات رنگ شناسان در مجموع هفت تضاد شناسایی و بیان شده است که عبارت است از :

تضاد ته رنگ (رنگ بخودی خود) ساده ترین تضاد است و ضمنا حد اعلای تضاد بین رنگها را نشان می دهد ،عینا مانند تضاد سیاهی و سفیدی که با آن حد و اندازه روشنی و تاریکی را اندازه می گیریم .

تضاد تاریک و روشن ، می دانیم سیاه ترین رنگها ، مخمل مشکی و سفیدترین رنگها ،سولفات باریت است و در بین این دو رنگ ،تعداد بیشماری رنگ خاکستری وجود دارد .

خاکستری از ترکیب رنگهای (سیاه و سفید)،(زرد و ارغوانی)،(آبی و نارنجی)،(سبز و قرمز) حاصل می شود .

تضاد سرد و گرم ، از جمله تضادهایی است که به ویژه در رنگ آمیزقالی کاربرد بسیار دارد و همان طور که توضیح داده شد احساس انسان که خود نشات یافته از عوامل درونی و ذهنی است در مواجهه با رنگهای گرم همچون قرمز و رنگهای سرد همچون آبی ،به ترتیب احساس گرمی و سردی و در مواجهه با دو رنگ از خانواده رنگ های سرد و گرم احساس تضاد سرد و گرم می کند.

تضاد مکمل ،دو رنگ را مکمل می گوییم در صورتی که اگر آن دو را با هم ترکیب کنیم ،رنگ خاکستری خنثی بوجود آید.این نوع رنگها در دایره رنگ در امتداد قطر رو به روی هم قرار می گیرد ،مانند :

زرد در مقابل بنفش

آبی در مقابل نارنجی

قرمز در مقابل سبز

تضاد همپایه ،فعل و انفعالاتی که در چشم و ذهن در مقابل رنگها بوجود می آید .بدین معنی که هر رنگ پس از رویت برنگ مکمل نیاز پیدا می کند.و این عمل در چشم انجام می شود .و احساس می شود و حتی ممکن است رنگ مکمل حاضر نباشد ولی چشم خود بخود آن را بوجود می اورد .مثلا اگر اتاقی به رنگ قرمز باشد . تابلوی سیاه رنگ متمایل به رنگ سبز مایل به خاکستری می شود و اگرفضای اتاق سبز باشد به سرخی می گراید . و اگر بنفش باشد تابلو به زردی می رود .و اگر فضای اتاق زرد باشد همان تابلوی سیاه ،به بنفش مایل به خاکستری در می آید.بدین ترتیب هر رنگی در همان زمان رنگ مکمل خود را در بینایی ما ظاهر می سازد.این نوع تضاد در رنگ امیزی قالی رعایت می شود .

تضاد اشباع (یا کیفیت) ، این تضاد درجه خالصی و درخشش رنگها را نشان می دهد . تضادهای کیفیت ،میزان درجه اشباع ،اندازه و درخشش و مقدار تاریکی و خاموشی رنگها را مشخص می کند .

رنگها را می توان به 4 طریق رقیق کرد و از میزان درجه اشباع آن کاست :

با رنگ سفید رقیق کرد .

با رنگ سیاه رقیق و کم رنگ کرد مثلا با رنگ سیاه، زرد از درخشش می افتد .

با رنگهای سیاه و سفید و خاکستری موجب نقصان درجه اشباع و تیره تر شدن می شود .

با رنگهای مکمل ترکیب کرد .

تضاد سطوح رنگها (کمیت رنگها ):این تضاد در رابطه با سطوح رنگهای مختلف با هم و نسبت های آنها با یکدیگر است.یعنی تضادی است که بر کمیت رنگها دلالت می کند و شامل فرمول هایی است که برای زیادی و کمی یا کوچکی و بزرگی سطوح رنگها بکار می رود .

گوته شاعر و فیلسوف المانی ،عددهای ساده ای را برای نسبت های رنگی عرضه کرده است . مثل :  زرد :9 ، نارنجی:8 ، قرمز:6 ، بنفش:3 ، آبی:4 ، سبز:6 .

بدین ترتیب زرد دارای سه برابر شدت نوری نسبت به رنگهای مکمل خود یعنی بنفش و نارنجی دارای دو برابر شدت نوری نسبت به رنگ مکمل خود یعنی آبی است .

2-4 هارمونی ( هماهنگی ) رنگها

هارمونی در رابطه با احساس است ولی بطور کلی می توان گفت هارمونی مساوی است بانظم و این همان چیزی است که در قالی ایران به زیباترین حالت ممکن جلوه می کند.

۲-۵ رنگها ، احساس ، درک ،تجزیه و تحلیل

زیبایی شناسی رنگها را میتوان با عنایت بموارد زیر توصیف کرد :

امپرسیون یا احساس (بصری)

اکسپرسیون یا (هیجان ،تاثیر)

کنستراکسیون یا ساختمان (رمزی ، سمبلیک)

از رنگها می توان برای بیان عقاید مذهبی،افسانه ای یا برای شادی و غمگینی استفاده کرد .

تاثیرات مختلفی که رنگها بر روحیه انسانها می گذارند بشرح زیر است :

از جهت مقایسه رنگها با یکدیگر ، هماهنگی و تضاد رنگها اثرات مطلوبی یا نامطلوبی بر مشاهده کننده می گذارد.

از جهت تغییرات ،اعتقادات و بینش های مردم ملل نسبت به رنگها باید توجه داشت اقوام و ملتها از رنگها برداشتهای متفاوتی دارند.

مثلا در چین رنگ زرد را که درخشان ترین رنگها است .مخصوص امپراتور می دانستند و هیچ کس در انجا نباید جامه زرد بپوشد. زرد سنبلی از خرد و عقل کل و تنوع افکار بود .

در یک اثر نقاشی دوره قبل از کلمبیایی مکزیک ،هیکل شخصی با رنگ قرمز به نمایش در امده این شخص خدای زمین (اگزیپ توتک)رنگی سمبلیک بخود گرفته است.

از نظر گرمی و سردی هم رنگهای گرم نیروزا و رنگهای سرد ارامش بخش هستن.

از این اطلاعات می توان هم در ترکیب رنگهای آرایشی و هم در ترکیب رنگ مو استفاده کرد .

برای آرایشگران هنرمند دانستن چنین اطلاعاتی و شناخت شخصیت مشتری در انتخاب و ترکیب رنگها مورد  استفاده مهم ویژه ای دارد.

المیرا راهوار مدیر زیباکده لوکس تبریز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *